BOSTHERAPIE

WAT IS BOSBADEN

Het bos om je heen voelen

Bosbaden komt oorspronkelijk uit Japan. Net als in de rest van de wereld heeft men ook in Japan te maken met de hectiek van het moderne leven: er moet ontzettend veel, er is altijd tijd te kort en het is nooit genoeg. Er zijn zoveel afleidende gedachten waardoor de verbinding met de natuur is zoekgeraakt. De mens drijft steeds meer af van zijn natuurlijke binnen- en buitenwereld. Er is geen ruimte meer om stil te staan bij wat je nu echt voelt. Geen wonder dat veel mensen met zowel fysieke als psychische problemen kampen.

Daarom bedacht de Japanse overheid een campagne, genaamd Shinrin-Yoku: de kunst van het bosbaden, met als doel gezondheid, welbevinden en levensvreugde te bevorderen. Inmiddels wordt Shinrin-Yoku door steeds meer wandelaars omarmd. Sinds 2006 zijn er maar liefst 62 zones in Japan uitgeroepen als bosbadentherapie gebieden. Ook in Nederland zijn er steeds meer gecertificeerde forestbathing gidsen te vinden.

Meer dan 800 gidsen
Maakten al 6400 wandelingen
Met 42.000 deelnemers
In 48 landen

Door met al je zintuigen in te zoomen op ieder aspect van het bos, te vertragen, te verstillen, verbind je jezelf met jezelf en de wereld om je heen. Omdat Japan van oudsher een bosbeschaving is, is dat vertrouwder voor hen dan voor ons. De Japanse bevolking voelt, mede door invloeden vanuit het zenboeddhisme, een grote verbondenheid met de natuur. Men beseft deel uit te maken van een groter geheel, waarin alles ‘bezield’ en gelijkwaardig is en evenwicht de basis is van alles, yugen in het Japans. Dat inzicht is een heilzame ervaring.

En Shinrin-Yoku heeft meer positieve gevolgen. Door meer in contact te komen met de natuur en al het mooie en goede te ervaren dat Moeder Aarde ons brengt, worden we ons bewuster van de waarde van groen. Natuurbehoud is geen ver-van-ons bedshow meer, maar zal deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Het bos heeft ons nodig gehoord te worden, net zoals wij het bos nodig hebben, nu meer dan ooit.

Voordelen bosbaden

Gezond voor lichaam en geest

De Japanse beoefening van Shinrin-Yoku, of bosbaden, is goed voor zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat het de productie van stresshormonen vermindert, gevoelens van geluk verbetert en creativiteit bevordert, en tegelijkertijd wordt de hartslag en bloeddruk verlaagd, het immuunsysteem gestimuleerd en het herstel van ziekte versneld. Lees hieronder de zeven voordelen van bosbaden.

 1. Stress verlagend >

  Yoshifumi Miyazaki, een professor aan de Chiba University in Japan, doet sinds 2004 onderzoek naar de voordelen van bosbaden en ontdekte dat ontspannen boswandelingen een afname van 12,4% van het stresshormoon cortisol opleverde in vergelijking met stadswandelingen. Deelnemers aan zijn studies rapporteerden ook een beter humeur en minder angst.

 2. Humeur verbeterend >

  Academici van Derby University hebben een meta analyse uitgevoerd waarbij de resultaten van eerdere uitgevoerde onderzoeken zijn onderzocht en hieruit is gebleken dat verbinding met de natuur kan worden gerelateerd aan geluk en mentaal welzijn. Blijkbaar maakt het tijd doorbrengen in de natuur hormonen vrij die overeenkomen met geluk beleving.

 3. Creativiteit bevorderend >

  In een onderzoek van David Strayer, een psychologieprofessor aan de Universiteit van Utah, zagen deelnemers een verbetering van 50% in creatieve probleemoplossing na drie dagen ondergedompeld te zijn in de natuur zonder toegang tot moderne technologie zoals, mobiele telefoons en camera’s.

 4. Boost voor het immuunsysteem >

  Bomen en planten stoten 'fytonciden' uit die we inademen als we tijd in het bos doorbrengen. Deze helpen ons lichaam bij het bestrijden van ziekten, zo is bewezen in onderzoeken door Qing Li, een Japanse Shinrin-Yoku-onderzoeker.

 5. Vermindert hoge bloeddruk >

  Het is bewezen dat bosbaden de bloeddruk verlaagt, een cruciale factor voor het behoud van een gezond hart. Een recente meta analyse in Japan beoordeelde 20 studies, waarbij 732 deelnemers betrokken waren, die aantoonden dat de bloeddruk in de bosomgeving aanzienlijk lager was dan die in een niet-bosomgeving.

 6. Versnelt herstel na ziekte >

  De natuur kan een krachtige katalysator zijn in het herstelproces. De meest bekende studie op dit gebied is uitgevoerd door Dr. Roger Ulrich, een architect die gespecialiseerd is in het ontwerpen van gebouwen voor de gezondheidszorg. Zijn studie toonde aan dat zelfs een natuurlijk uitzicht vanuit een raam de hersteltijd met een dag verkortte in vergelijking met een stedelijk uitzicht.

 7. Attention Restoration Theory >

  De ‘Attention Restoration Theory’ van Stephen en Rachel Kaplan is een van de meest genoemde verklaringen voor de heilzame werking van natuur. Deze theorie suggereert dat de gerichte aandacht die je nodig hebt om je te concentreren op dagelijkse taken beperkt is en snel uitgeput raakt. Als je je lang of intensief moet concentreren, bijvoorbeeld op een beeldscherm of een boek, ontstaat er ‘aandachts-vermoeidheid’. Je herstelt het beste van deze aandachtsvermoeidheid in een omgeving waar je een andere vorm van aandacht gebruikt. En juist in de natuur is dat het geval. Je kijkt bijvoorbeeld verder van je af en gebruikt meer zintuigen.