SHINRIN-YOKU

WAT IS SHINRIN-YOKU

Samen met de Natuur beleven

Shinrin-Yoku (bosbaden) komt oorspronkelijk uit Japan. Net als in de rest van de wereld heeft men ook in Japan te maken met de hectiek van het moderne leven: er moet ontzettend veel, er is altijd tijd te kort en het is nooit genoeg. Er zijn zoveel afleidende gedachten en bezigheden waarbij de verbinding met de natuur is zoekgeraakt. De mens is steeds verder af komen te staan van zijn natuurlijke binnen- en buitenwereld. Er is vaak geen ruimte meer om stil te staan bij wat je nu echt voelt. Geen wonder dat veel mensen met zowel fysieke als psychische problemen kampen.

Daarom bedacht de Japanse overheid een campagne, genaamd Shinrin-Yoku: de kunst van het bosbaden, met als doel gezondheid, welbevinden en levensvreugde te bevorderen. Inmiddels wordt Shinrin-Yoku (bosbaden) door steeds meer beoefenaars omarmd. Sinds 2006 zijn er maar liefst 62 zones in Japan uitgeroepen als Shinrin Yoku therapie gebieden. Ook in Nederland zijn er steeds meer gecertificeerde bosbadgidsen te vinden.

Shinrin-Yoku kan eigenlijk overal in de Natuur, en de Natuur is overal om ons heen. Kies hiervoor een plek die voor jou goed voelt, voor de een is dit het bos, maar het kan ook het strand zijn, het park of zelfs je tuin. Onze gecertificeerde bosbadgidsen zijn getraind in het uitzoeken van locaties die in het bijzonder geschikt zijn voor een optimale ervaring van een bosbad.

Meer dan 800 gidsen
Maakten al 6400 wandelingen
Met 42.000 deelnemers
In 48 landen

Door met al je zintuigen in te zoomen op ieder aspect van de Natuur, te vertragen, te verstillen, verbind je jezelf met jezelf en de wereld om je heen. Omdat Japan van oudsher een bosbeschaving is, is dat vertrouwder voor hen dan voor ons. De Japanse bevolking voelt, mede door invloeden vanuit het Shintoïsme en Boeddhisme, een grote verbondenheid met de Natuur. Men beseft deel uit te maken van een groter geheel, waarin alles bezield en gelijkwaardig is en evenwicht de basis is van alles; yugen in het Japans. Dat inzicht is een heilzame ervaring.

En Shinrin-Yoku (bosbaden) heeft meer positieve gevolgen. Door meer in contact te komen met de Natuur en te beseffen dat er een samenwerking is tussen jou en de Natuur, vormt zich een relatie waarbij we ons ook bewust(er) worden van de waarde van de natuurlijke wereld om ons heen. Alles is met elkaar verbonden en we zijn van elkaar afhankelijk. Het belang van natuurbehoud is dan geen ver-van-ons-bedshow meer, maar zal deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven.
De Natuur heeft ons nodig gehoord te worden, net zoals wij de Natuur nodig hebben, nu meer dan ooit!

Het effect of de ervaring is voor iedereen, maar ook voor elk bosbad, uniek. Een bosbad biedt de vrijheid en ruimte om precies dat te ervaren wat jij op dat moment nodig hebt. Het is sowieso gezond maar kan daarnaast 'gewoon’ ontspannend, verdiepend, inzichtelijk en zelfs magisch zijn.

VOORDELEN SHINRIN-YOKU

Gezond voor lichaam en geest

De beoefening van Shinrin-Yoku (bosbaden) is goed voor zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat het de productie van stresshormonen vermindert, gevoelens van geluk verbetert en creativiteit bevordert, en tegelijkertijd wordt de hartslag en bloeddruk verlaagd, het immuunsysteem gestimuleerd en het herstel van ziekte versneld. Lees hieronder over de voordelen van Shinrin-Yoku (bosbaden).

 1. Stress verlagend >

  Yoshifumi Miyazaki, een professor aan de Chiba University in Japan, doet sinds 2004 onderzoek naar de voordelen van bosbaden en ontdekte dat ontspannen boswandelingen een afname van 12,4% van het stresshormoon cortisol opleverde in vergelijking met stadswandelingen. Deelnemers aan zijn studies rapporteerden ook een beter humeur en minder angst.

 2. Humeur verbeterend >

  Academici van Derby University hebben een meta analyse uitgevoerd waarbij de resultaten van eerdere uitgevoerde onderzoeken zijn onderzocht en hieruit is gebleken dat verbinding met de natuur kan worden gerelateerd aan geluk en mentaal welzijn. Tijd doorbrengen in de natuur maakt bijvoorbeeld hormonen vrij (een bekend voorbeeld is oxytocine) die een groter gevoel van verbinding en geluk teweegbrengen.
  Gevoelens van zelfvertrouwen, verbondenheid en dankbaarheid worden versterkt.

 3. Creativiteit en probleemoplossend vermogen bevorderend >

  In een onderzoek van David Strayer, een psychologieprofessor aan de Universiteit van Utah, zagen deelnemers een verbetering van 50% in creatieve probleemoplossing na drie dagen ondergedompeld te zijn in de natuur zonder toegang tot moderne technologie zoals, mobiele telefoons en camera’s.

 4. Boost voor het immuunsysteem >

  Bomen en planten geven 'fytonciden' (antimicrobiële allelochemische vluchtige organische stoffen) af die helpen bij hun verdediging tegen bacteriën, schimmels en insecten. Wij ademen deze fytonciden in als we tijd in de Natuur doorbrengen. Deze helpen ons lichaam ook bij het bestrijden van ziekten; dit is bewezen in onderzoeken door o.a. Qing Li, een Japanse Shinrin-Yoku-onderzoeker. Ons immuunsysteem krijgt een boost; zo neemt bijvoorbeeld het aantal en de activiteit van Natural Killer cells (NK-cells) in het lichaam toe.

 5. Vermindert hoge bloeddruk en stabiliseert het glucosegehalte >

  Het is bewezen dat Shinrin Yoku de bloeddruk verlaagt, een cruciale factor voor het behoud van een gezond hart. Een recente meta-analyse in Japan beoordeelde 20 studies, waarbij 732 deelnemers betrokken waren, die aantoonden dat de bloeddruk in de bosomgeving aanzienlijk lager was dan die in een niet-bosomgeving. Een ander effect dat Shinrin Yoku genereert is een stabilisatie van het glucosegehalte in het bloed.

 6. Verhoogt het zelfhelend vermogen en versnelt herstel na ziekte >

  Een verbeterde relatie met jezelf en de (natuurlijke) wereld om je heen, gecombineerd met de positieve fysieke effecten van Shinrin-Yoku , zorgen voor een verhoogd zelfhelend vermogen.
  De natuur kan een krachtige katalysator zijn in het herstelproces. De meest bekende studie op dit gebied is uitgevoerd door Dr. Roger Ulrich, een architect die gespecialiseerd is in het ontwerpen van gebouwen voor de gezondheidszorg. Zijn studie toonde aan dat zelfs een natuurlijk uitzicht vanuit een raam de hersteltijd met een dag verkortte in vergelijking met een stedelijk uitzicht.

 7. Attention Restoration Theory >

  De ‘Attention Restoration Theory’ van Stephen en Rachel Kaplan is een van de meest genoemde verklaringen voor de heilzame werking van natuur. Deze theorie suggereert dat de gerichte aandacht die je nodig hebt om je te concentreren op dagelijkse taken beperkt is en snel uitgeput raakt. Als je je lang of intensief moet concentreren, bijvoorbeeld op een beeldscherm of een boek, ontstaat er ‘aandachts-vermoeidheid’. Je herstelt het beste van deze aandachtsvermoeidheid in een omgeving waar je een andere vorm van aandacht gebruikt. En juist in de natuur is dat het geval. Je kijkt bijvoorbeeld verder van je af en gebruikt meer zintuigen.

 8. Slaap verbeterend >

  Het beoefenen van Shinrin-Yoku zorgt, mede door het ervaren van diepe ontspanning, dat de duur van je slaap verlengd wordt.